Internet Cell Boost – เพิ่มความเร็วเน็ต..!?

20 Jan 2009
10,964 ครั้ง


cellbooter

ยุคสมัยนี้อินเตอร์เน็ตนั้นกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไปแล้ว เพราะมีหลายๆอย่างที่สามารถทำบนโลก
ออนไลน์ได้แล้ว ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตความสูงก็ราคาไม่แพงมากเท่าไหร่ แ่ตสำหรับคนที่ยังใช้เน็ตแบบ 56k หรือ
ต่้อเน็ตด้วยมือถืออยู่นั้น ขอแนะนำโปรแกรมฟรีแวร์ ที่ช่วยในการจัดการเรื่องความเร็วเน็ตที่ช้าของคุณให้ดีขึ้น
ด้วยโปรแกรม Internet Cell Boost ไม่ว่าคุณจะใช้เน็ตแบบไหนสามารถปรับแต่งได้ตามใจคุณหรือถ้าปรับ
แต่งไม่ถูก ก็มีฟังก์ชั่นอัตโนมัติจัดการให้ ดาวน์โหลดใช้งาน เพื่อพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่?
Download : Internet Cell Boost 2.0