IObit Cloud – วิเคราะห์ไฟล์ไวรัสออนไลน์แบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี Cloud

1 Jan 2011
199 ครั้ง


IObit Cloud บริการระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์ภัยคุกคามขั้นสูงหรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นบริการ
โปรแกรมป้องกันไวรัสแบบออนไลน์ IObit Cloud โดยใช้เทคโนโลยี Cloud Computing และ Heuristic
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของสปายแวร์ แอดแวร์, โทรจัน, keyloggers, bots, worms และความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ เพียงแค่อัพโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์จากนั้นระบบ
ก็จะทำการวิเคราะห์ไฟล์ของคุณและจะรายงานผลหลังจากวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อย เป็นอีกหนึ่งบริการน่าจะ
เป็นประโยชน์ที่ช่วยตรวจสอบไฟล์ในกรณีเร่งด่วนหรือเครื่องไม่มีโปรแกรมป้องกันไวรัส