แอปเปิลออก iOS 6.1.1 อัพเดทเฉพาะ iPhone 4S แก้ไขปัญหาสัญญาณมือถือ

12 Feb 2013
800 ครั้ง


หลังจากแอปเปิลออก iOS 6.1 ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงแก้ไข แต่ก็ยังมีผู้ใช้งานบางส่วนพบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ iPhone ของตัวเอง โดยเฉพาะ iPhone 4S ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสัญญาณมือถือ
ล่าสุดแอปเปิลออก iOS 6.1.1 ซึ่งในรายละเอียดระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้งานเครือข่ายโทร
ศัพท์ที่เกิดกับ iPhone 4S โดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่กำลังใช้งาน iPhone 4S แล้วพบปัญหาเรื่องสัญ
ญาณมือถือแนะนำให้อัพเดทด่วน ผ่าน OTA ได้เลย โดยเข้าไปที่ Settings > General > Software Update

ios 6.1.1

[Download] iOS 6.1.1 ลิงก์ตรงสำหรับติดตั้งใหม่

เรื่องน่ารู้ก่อนอัพเดทเป็น iOS 6 และวิธีอัพเดท iOS 6 แบบ OTA