iOS 6.1.3 ทำพิษอีกแล้ว! ผู้ใช้โวยแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติลดลง 1% ทุกๆ นาที

26 Mar 2013
944 ครั้ง


ios6.1.3

ดูเหมือนปัญหาของ iOS 6.1.3 ยังไม่หมดแค่ช่องโหว่ใหม่ที่สามารถเจาะผ่าน Passcode Lock ได้อีก หลัง
แอปเปิลได้ออกอัพเดทเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ ล่าสุดพบปัญหาใหม่มีผู้ใช้งานหลายรายหลังจากอัพเดท
เป็น iOS 6.1.3 พบว่าการใช้งานแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติ (จริงๆ เวอร์ชั่นอื่นๆ ก็พบ) มีผู้ใช้ได้แจ้งปัญหาที่
เกิดขึ้นผ่านบอร์ด Apple Support ปัญหาที่พบ ผู้ใช้บางรายเผยว่าแบตเตอรี่ลดลง 1% ทุกๆ นาที ทั้งๆ ที่เขา
ได้ทำการ reset เครื่องใหม่ทั้งหมดแต่ก็ยังพบปัญหา ไม่รู้ว่างานนี้แอปเปิลจะว่าอย่างไรบ้าง แต่ก็ขอให้แก้
ปัญหาให้เร็วที่สุดก็แล้วกันนะครับ 

ที่มา: Cult Of Mac