แอปเปิลออกอัพเดท iOS 7.0.5 แก้ปัญหาด้านเครือข่าย iPhone 5s/5c ในจีน

30 Jan 2014
280 ครั้ง


หลังจากแอปเปิลปล่อย iOS 7.0.4 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ล่าสุด แอปเปิลได้ปล่อยอัพเดท iOS 7.0.5
เวอร์ชั่นล่าสุดออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัพเดทกันอีกแล้ว สำหรับ iOS 7.0.5 แอปเปิลได้ออกมาเพื่อแก้ไข
ปัญหาหลัก ๆ ด้านเครือข่ายในประเทศจีนเท่านั้น เฉพาะ iPhone 5s และ iPhone 5c หลังพบปัญหาด้านเครือ
ข่ายในประเทศจีน ทำให้แอปเปิลจำเป็นต้องออกอัพเดทนี้เพื่อมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนความเปลี่ยนแปลง
อื่น ๆ ยังไม่มีรายละเอียด 


ที่มา: MacRumors