Apple ปล่อยอัพเดท iTunes 11.0.3 ปรับปรุงหน้าตา MiniPlayer ตัวเล่นเพลงใหม่

17 May 2013
538 ครั้ง


วันนี้แอปเปิลปล่อยอัพเดท iTunes เวอร์ชั่นใหม่ อัพเดทเป็นเวอร์ชั่น iTunes 11.0.3 สำหรับในเวอร์ชั่นนี้มีการ
ปรับปรุงในส่วนของ MiniPlayer ตัวเล่นเพลงแบบใหม่ ปรับปรุงหน้าตาเพิ่มภาพปกอัลบั้ม, เพิ่มแถบแสดงสถานะ
การเล่นเพลง, ขยายเพื่อดูชื่อเพลงทั้งหมดที่อยู่ใน Playlist และนอกจากนี้สามารถรวมอัลบั้มเพลงที่มีหลายแผ่น
(Muti-disc album) ทำให้เป็นอัลบั้มเดียวกันได้ ส่วนอื่น ๆ ปรับปรุงในเรื่องการจัดการเพลงและการค้นหาเพลง
ในจำนวนมาก ๆ ได้ดีขึ้น สามารถอัพเดท iTunes 11.0.3 ได้จาก Software Update ได้เลยครับ 

ที่มา: IC