Jollo – ชุมชนแปลภาษาออนไลน์สุดจี๊ด

11 Dec 2008
2,563 ครั้ง


Jollo ชุมชนแปลภาษาออนไลน์สุดจี๊ด (Free Translations) เป็นเว็บสำหรับแปลภาษาที่ทำหน้าที่เหมือนๆกับ
Google Translations ที่เราคุ้นเคยกันดี แต่ความพิเศษของเว็บนี้คือมันนำเว็บที่เกี่ยวกับ Translations มารวม
แล้วให้แปลพร้อมๆกันและยังสามารถให้คะแนนว่าเว็บ Translations ตัวไหนแปลได้ถูกต้องที่สุด รวมไปถึงยังมี
Most Recent ที่แสดงผลการแปลล่าสุด มีใครแปลประโยคไหนบ้าง ภาษาอะไรไปภาษาอะไร และรวมไปถึง
Phrasebook ที่เก็บรวมรวบการแปลไว้ สามารถฟังเสียงจากประโยคที่มีการแปลได้ด้วย มีระบบสมาชิกและมี
เว็บบอร์ดสำหรับถามตอบปัญหาจากการใช้งานด้วย ลองใช้กันดู มันจี๊ดดีนะจะบอกให้?