LINE เริ่มแสดงไอคอนกุญแจในหน้าต่างแชท เพื่อระบุว่าข้อความถูกเข้ารหัส

11 Aug 2016
9,215 ครั้ง


Letter-Sealing-LINE

อัพเดทข่าวความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ LINE ล่าสุด LINE ออกมาประกาศเริ่มใช้งานฟีเจอร์ Letter Sealing เพื่อเข้ารหัสข้อความ เน้นความปลอดภัย

สำหรับฟีเจอร์ Letter Sealing จะแสดงเป็นไอคอนรูปกุญแจอยู่ด้านหน้าของชื่อผู้ใช้งาน ในต่างหน้าแชท เพื่อแสดงให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อความที่แชทคุยกันนั้นได้ถูกเข้ารหัสข้อความแล้ว และมีผลกับห้องแชทแบบกลุ่ม รวมถึงการโทรฟรีอีกด้วย

วิธีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ Letter Sealing

  • ไปที่แท็บ More > Settings > Chats & Voice Calls.
  • แตะเปิดฟีเจอร์ Letter Sealing

ที่มา – LINE