LINE ประเทศไทย ถอดสติกเกอร์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า หลังโดนต่อต้าน

22 Aug 2014
251 ครั้ง


line-sticker

เป็นอีกประเด็นที่ร้อนแรงในรอบสัปดาห์นี้ เกี่ยวกับสติกเกอร์บนร้านค้าสติกเกอร์ของ LINE ที่มีสติกเกอร์เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ล่าสุด นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) เผยถึงกรณีได้รับการร้องเรียนจากเครือข่ายชาวพุทธ ว่ามีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนำภาพพระพุทธเจ้ามาทำเป็นสติกเกอร์ไลน์ล้อเลียนในอิริยาบถต่าง ๆ เช่น กางแขนกางขา ยกนิ้ว โดยใช้ชื่อว่า BUDDHA , The Mask Revolution และ Saint Young Men

นอกจากนี้ยังมีการสร้างแคมเปญต่อต้านให้ลบสติกเกอร์ที่กล่าวมาออกผ่านเว็บ change.org ซึ่งมีผู้เข้าร่วมลงชื่อเป็นจำนวน และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ล่าสุดทาง บริษัทไลน์ ประเทศไทย แจ้งกลับมาว่า ได้มีการยกเลิกการขายสติกเกอร์และถอดออกจากคลังสติกเกอร์ดังกล่าว ในประเทศไทยแล้ว เพื่อเป็นการปกป้องพระพุทธศาสนา

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์