แต่งภาพจากเว็บ Social Network จับรวมกันเป็นรูปต่างๆ ด้วย Loupe

29 Mar 2012
15,957 ครั้ง


Loupe บริการแต่งภาพออนไลน์ เอาใจคนชอบยำรูปภาพ โดยเราสามารถนำรูปภาพจากเว็บ Social Network
เช่น Facebook, Twitter, Instagram และ Tumblr เป็นต้น นำรูปภาพทั้งหมดมาเรียงเป็นรูปต่างๆ เช่น
ข้อความหรือสัญลักษณ์ วิธีการแบบนี้เราเรียกว่า Shape เป็นการนำภาพหลายๆ มาจัดให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ ที่
เราต้องการโดยทั้งหมดทำด้วย Loupe ที่ให้เราสนุกเพลิดเพลินกับการแต่งรูปภาพ สามารถดูตัวอย่างที่แต่งเสร็จ
แล้วที่ Loupe Gallery หากใครกำลังเบื่อการแต่งภาพแบบเดิมๆ ลองนำรูปภาพบนเฟซบุ๊กจับมายำให้กลายเป็น
รูปภาพต่างๆ ตามที่เราต้องการ

[Web] www.getloupe.com