แอปเปิลออกอัพเดท Mac OS X Mountain Lion 10.8.4 และ Safari 6.0.5

5 Jun 2013
1,106 ครั้ง


สำหรับใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการ OS X วันนี้แอปเปิลได้ออกอัพเดท OS X Mountain Lion เวอร์ชั่น 10.8.4
และ Safari 6.0.5 การอัพเดทครั้งนี้หลักๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น เช่น
แก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi, ปรับปรุงปฏิทิน Microsoft Exchange, แก้ไขปัญหาการตั้งเวลา Sleep ที่อาจ
จะไม่ทำงาน หลังจากใช้งาน Boot Camp, ปรับปรุงการทำงานของ VoiceOver เมื่อใช้งานกับข้อความกับไฟล์
PDF ส่วนทางด้าน Safari 6.0.5 ปรับปรุงในเรื่องความเสถียรสำหรับบางเว็บไซต์ที่ใช้งานแชทและเกม สำหรับ
ใครที่ใช้งานสามารถอัพเดท Mountain Lion 10.8.4 ได้แล้วผ่านทาง Software Update

About the update

The OS X Mountain Lion v10.8.4 Update is recommended for all OS X Mountain Lion users and includes
features and fixes that improve the stability, compatibility, and security of your Mac, including the following:

 • Compatibility improvements when connecting to certain enterprise Wi-Fi networks
 • Microsoft Exchange compatibility improvements in Calendar
 • A fix for an issue that prevented FaceTime calls to non-U.S. phone numbers
 • A fix for an issue that may prevent scheduled sleep after using Boot Camp
 • Improves VoiceOver compatibility with text in PDF documents
 • Includes Safari 6.0.5, which improves stability for some websites with chat features and games
 • A fix for an issue that may cause iMessages to display out of order in Messages
 • Resolves an issue in which Calendars Birthdays may appear incorrectly in certain time zones
 • A fix for an issue that may prevent the desktop background picture from being preserved after restart
 • A fix for an issue that may prevent documents from being saved to a server using SMB
 • Addresses an issue that may prevent certain files from opening after copied to a volume named “Home”
 • A fix for an issue that may prevent changes to files made over NFS from displaying
 • Resolves an issue saving files to an Xsan volume from certain applications
 • Improves Active Directory log-in performance, especially for cached accounts or when using a .local domain
 • Improves OpenDirectory data replication
 • Improves 802.1X compatibility with ActiveDirectory networks
 • Improves compatibility when using mobile accounts

ที่มา: Apple