MeltMail – สร้างอีเมล์ชั่วคราว 24 ชั่วโมง

25 Nov 2008
4,029 ครั้ง


Melt Mail บริการสร้างอีเม์ชั่วคราวหรืออีเมล์ปลอมนั้น ใช้เสร็จก็ทิ้งไม่มีข้อผูกมัดใดๆ คุณสามารถกำหนดระยะ
เวลาของอีเมล์ได้ 3,6,12,24 ชั่วโมง เพื่อการใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุด อีเมล์ชั่วคราวเอาไปทำอะไรเหรอ?
เอาไปใช้สมัครตามเว็บต่่างๆที่ท่านไม่อยากจะใช้อีเมล์จริง เพื่อหลีกเลี่ยงการสแปมอีเมล์