My Foursquare – ติดข้อมูลการใช้ Foursquare บนเว็บเป็นเรื่องง่ายๆ

2 Sep 2010
504 ครั้ง


My Foursquare เป็นบริการที่นำของข้อมูลการใช้งานจาก Foursquare มาแสดงในรูปแบบต่างๆ
ตามที่คุณจะกำหนดแล้วตั้งค่า โชว์ข้อมูลการใช้งานนั้นเอง โดยข้อมูลที่จะถูกนำมาแสดงนั้น เช่น
badges, mayorships, และ checkins ด้วยวิธีการใช้งานแบบง่ายๆ เพียงคุณล๊อกอินผ่านหน้าเว็บ
ด้วยยูสเซอร์ Twitter, Facebook หรือสมัครสมาชิกก็ได้ หลังจากนั้นก็เลือกปรับแต่งรูปแบบที่นำ
ไปติดบนเว็บ Facebook app, WordPress plugin และ Website embed code โดยข้อมูล
จะแสดงการใช้งานล่าสุด ทำให้คนที่ติดตามคุณสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน ทำอะไร