Norton Power Eraser – สุดยอดโปรแกรมฆ่าไวรัส โทรจันแบบยาถ่ายพยาธิ

1 Mar 2011
2,733 ครั้ง


Norton Power Eraser โปรแกรมฟรีแวร์ที่ช่วยกำหนดภัยคุกคามที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์คุณ
โดยที่คุณไม่อาจรู้ตัว โปรแกรมประเภทนี้เรียกว่า “Crimeware” คือ โปรแกรมประสงค์ที่ติดตั้งลงบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแบบลับๆ โดยที่คุณไม่รู้ตัว โดยอยู่ในรูปแบบโทรจันซะส่วนใหญ่และคอย
ดักจับการทำงาน ความเคลื่อนบนคอมพิวเตอร์ ดังนั้นคุณต้องใช้ Norton Power Eraser เพื่อทำการ
ค้นหาแบบเชิงลึกเพื่อกำหนดไวรัส โทรจัน มัลแวร์ต่างๆ ที่หลบส่วนอยู่ ทำหน้าที่เหมือนกันยาถ่ายพยาธิ
โปรแกรมใช้งานได้และมีประสิทธิภาพ

Download: Norton Power Eraser