Notepad X – ฟรี Open Source Text Editor แบบมี Tabs

20 Aug 2010
427 ครั้ง


Notepad X โปรแกรม Text Editor แบบฟรีแวร์ Open Source โปรแกรมประเภทนี้คงรู้จัก
กันดีสำหรับเหล่าโปรแกรมเมอร์ นักเขียนโปรแกรมทั้งหลาย โปรแกรม Text Editor มีให้เลือก
ใช้งานหลากหลายรูปแบบทั้งฟรีและไม่ฟรี Notepad X เป็นอีกทางเลือกสำหรับใช้แก้ไขไฟล์ต่างๆ
ด้วย interface ที่แท็บช่วยให้แก้ไขไฟล์ต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเปิดทีละไฟล์ พร้อมด้วย
ฟังก์ชั่นการทำงานและเครื่องมือที่คอยอำนวยความสะดวกในการในการใช้งาน
? Download : Notepad X v 2.1.2 (2010-08-03)