Panda Cloud Antivirus 1.4 – รองรับการทำงานบน Internet Explorer 9 และ Firefox 4

3 Feb 2011
245 ครั้ง


Panda Cloud Antivirus โปรแกรมป้องกันไวรัสฟรีจากค่าย Panda ได้ออกและปรับปรุงโปรแกรม
ป้องกันไวรัสเวอร์ชั่นล่าสุด Panda Cloud Antivirus 1.4 หากใครที่กำลังใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสยี่ห้อ
นี้อยู่ก็สามารถอัพเดทได้แล้ว สำหรับการปรับปรุงในรุ่นจะแก้ไขข้อบกพร่องของตัวโปรแกรมและเพิ่มคุณสมบัติ
ใหม่ที่รองรับการทำงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่นนี้ เช่น ระบบแจ้งเตือนแบบใหม่, ปรับปรุง Toolbar
และ URL Filtering ให้รองรับการทำงานบน Internet Explorer 9 และ Firefox 4, เพิ่มป้ายชื่อ FREE และ
PRO บนหน้าต่างหลักของโปรแกรมเพื่อแยกให้ชัดเจนและแก้ไขส่วนอื่นๆ
?Download: Panda Cloud Antivirus 1.4