PhoneClean – ทำความสะอาด เรียกพื้นที่กลับคืนบน iPhone, iPad และ iPod

12 Aug 2012
7,151 ครั้ง


PhoneClean โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับผู้ใช้งาน iPhone, iPad และ iPod โดยหน้าที่ของโปรแกรมตัวนี้ จะช่วย
ล้างข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลจากแอพฯ แคช, คุกกี้, ไฟล์ออฟไลน์, ลบไฟล์ temp ต่างๆ เพื่อช่วยเรียกคืนพื้นที่บน
อุปกรณ์ iOS ที่ถูกไฟล์เหล่านี้แย่งพื้นที่ ช่วยให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น สำหรับ PhoneClean ใช้งานได้ง่ายๆ ทำงานได้
อย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ใช้งาน iPhone, iPad และ iPod ที่อยากรู้ว่าพื้นที่บนอุปกรณ์ของเรา มีไฟล์ชั่วคราวหรือไฟล์
ไม่พึงประสงค์เหล่านี้จัดเก็บอยู่มากน้อยแค่ไหน ลองใช้โปรแกรมตัวนี้แสกนและลบออกได้

[Download] PhoneClean