Quick Heal Antivirus – สำหรับคนใช้ Windows Mobile

31 May 2010
1,149 ครั้ง


Quick Heal Antivirus เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัส สำหรับผู้ใ้ช้งาน Windows Mobile (รวมถึงตัวผมเองด้วย)
ที่เปิดให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานฟรี 2 เดือน เพื่อปกป้องโทรศัพท์มือถือจากภัยคุกคามที่เป็นอันตรายต่างๆ บนมือถือ
Quick Heal AntiVirus จะป้องกันไวรัสต่างๆ ที่พยายามเข้ามาในมือถือของคุณ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์โมบาย
รวมไปถึงระบบสแกนทุกไฟล์และทุกโฟลเดอร์และมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและง่ายต่อการ update
Download : Quick Heal AntiVirus รองรับ Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1 และ 6.5(ยังไม่ได้ลอง)