RelationBoook.me – ดูความสัมพันธ์ของเพื่อนบน Facebook ทั้งหมดง่ายๆ

6 Jul 2012
6,171 ครั้ง


RelationBoook.me บริการที่ให้เราสามารถดูความสัมพันธ์ของเพื่อนบน Facebook ทั้งหมดในครั้งเดียว
บริการนี้ออกแนวสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้าน แต่สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าเพื่อนที่อยู่บน Facebook ของเรา
ทั้งหมดมีความสัมพันธ์แบบไหน กับใครบ้าง เพียงแค่ใช้ RelationBoook ระบบก็จะแสดงรายชื่อของเพื่อน
โดยแยกเป็นเพศชาย หญิงและความสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เช่น โสด, กำลังคบหรือแต่งงานแล้ว พร้อมกับ
บอกจำนวนเพื่อนๆ ที่มีความสัมพันธ์แยกไว้อย่างชัดเจน ดูภาพตัวอย่างด้านในครับ

ใครสนใจลองได้ที่ RelationBoook.me