Safe PST Backup ? โปรแกรมช่วยแบ็คอัพและบำรุงรักษาไฟล์ Outlook PST

30 Jan 2011
456 ครั้ง


Safe PST Backup โปรแกรมฟรีแวร์ที่ช่วยให้คุณสำรองและบำรุงรักษาข้อมูลบนโปรแกรมรับส่งอีเมล์
อย่าง Outlook หากใครกำลังใช้โปรแกรมรับส่งอีเมล์อย่าง Outlook คงต้องเคยเจอกับปัญหาไฟล์ที่
ใช้เก็บข้อมูลอีเมล์ที่รับและส่งมีปัญหา ไฟล์นั้นก็คือไฟล์ Outlook.PST หากไฟล์ดังกล่าวเกิดเสียหาย
ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ เรามาป้องกันด้วย Safe PST Backup ที่จะช่วยสำรองข้อมูลตามระยะ
เวลาที่คุณกำหนดและรองรับการทำงานบน Outlook 2003, Outlook 2007 และ Outlook 2010
ที่ให้คุณสามารถเลือกสำรองข้อมูลได้แบบอัตโนมัติได้แบบง่ายดาย
?Download: Safe PST Backup Free Edition (กรอกอีเมล์ก่อนดาวน์โหลดนะครับ)