เผยต้นทุน Samsung Galaxy S4 อยู่ที่ 6,900 บาทต่อเครื่องแพงกว่า iPhone 5

10 May 2013
1,107 ครั้ง


สำหรับใครที่อยากรู้ว่าต้นทุนชิ้นส่วนของ Samsung Galaxy S4 ว่าอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้าง ล่าสุด iSuppli ได้ออก
รายงานต้นทุนชิ้นส่วนของ Galaxy S4 แต่ละเครื่องอยู่ที่ 237 ดอลลาร์ หรือประมาณ 6,980 บาท (รุ่นที่ขายใน
อเมริกา) ส่วนรุ่นที่วางขายในเกาหลีจะมีต้นทุนอยู่ที่เครื่องละ 252 ดอลลาร์ หรือประมาณ 7,430 บาท โดยข้อมูล
นี้มาจากการวิเคราะห์ชิ้นส่วนทีละชิ้น และขึ้นอยู่กับราคาชิ้นส่วนที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนชิ้นส่วน
ของ iPhone 5 รุ่น 16GB อยู่ที่ 207 ดอลลาร์ หรือประมาณ 6,100 บาท ซึ่งวัสดุที่ใช้ประกอบตัวเครื่องแตกต่าง
กันแต่ราคาถูกกว่า ? 

ตารางเปรียบเทียบราคาชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของ Samsung Galaxy S4

ที่มา: Android Authority และ ISUPPLI