Send Video Emails by GabMail – ส่งอีเมล์แบบวีดีโอ

27 Oct 2008
188 ครั้ง


GabMail คือบริการอีเมล์วีดีโอซึ่งทำให้คุณใช้ได้กับ Webcam หรือกล้องถ่ายรูปวีดีโอเพื่อส่งหรือตอบกลับ
เพื่อใช้สือสารกับเพื่อนๆของคุณ คุณไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือปลั๊กอินใดๆเพื่ออัดวีดีโอ แค่มี Webcam โดย
สามารถบันทึกวีดีโอความยาวสูงสุดได้ 5 นาที วิธีการใช้งานนั้นแค่ต่อ Webcam กับเครื่องคอมฯของคุณไม่ต้อง
ลงทะเบียนใดๆจากหน้าเว็บ กดบันทึก สามารถดูรีวิวได้หรือรีบันทึกและส่งได้หลายๆอีเมล์ภายใน 1 วัน