ผู้ใช้บางส่วนพบปัญหา iPhone 5s แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติ, แอปเปิลทราบปัญหาแล้ว

31 Oct 2013
1,048 ครั้ง


กลายเป็นปัญหาสุดคลาสสิคไปแล้วสำหรับเรื่องแบตเตอรี่ของ iPhone ที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่แอปเปิลแก้ไข
ไม่ได้ซะที ล่าสุด ผู้ใช้ iPhone 5s บางส่วนพบปัญหาว่า iPhone 5s มีอาการแบตเตอรี่หมดเร็วกว่าปกติและชาร์จ
แบตเตอรี่นานผิดปกติ เบื้องต้นทางด้าน Teresa Brewer โฆษกของแอปเปิลเผยว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากขั้นตอน
การผลิต และเกิดขึ้นกับ iPhone 5s เฉพาะบางเครื่องเท่านั้น และทางแอปเปิลก็รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วพร้อม
เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กับลูกค้าที่มีปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ดี ต้องมารอดูกันว่าในอนาคตแอปเปิลจะแก้ปัญหานี้ได้
หรือไม่ 

ที่มา: iClarified