ShutdownGuard – ป้องกันการปิดเครื่องแบบไร้เหตุผล

17 Nov 2008
1,500 ครั้ง


ShutdownGuard โปรแกรมที่ช่วยป้องกันการปิดเครื่อง reboot หรือ log off เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
โดยในขณะที่คุณไม่ได้อยู่หน้าจอ อาจมีใครมาแกล้งปิดเครื่องคอมของคุณ โปรแกรมนี้ช่วยคุณได้ โดยหลักการ
ทำงานง่ายๆเมื่อสั่ง Shutdown ไม่สามารถปิดเครื่องได้ วิธีใช้งานและติดตั้งโปรแกรมนั้นแสนจะง่ายดายเพียง
แค่ดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วกด ShutdownGuard.exe จะมีสัญลักษณ์แสดงตรง Taskbar คลิกขวาเพื่อ
ตั้งค่าของโปรแกรม เวลาต้องการปิดเครื่องก็สามารถสั่ง Shutdown ได้จากตัวโปรแกรมเลย สำหรับใครที่
ต้องการใช้บ่อยๆควรตั้งเป็น Autostart ไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

  • Download : ShutdownGuard 0.2