SiteStat.us – เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์และสถิติ SEO

25 Jun 2011
370 ครั้ง


SiteStat.us เครื่องมือสำหรับคนทำเว็บ ที่จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์เว็บไซต์และข้อมูลทางด้าน
SEO ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บเพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไปในทิศทางที่ดีขึ้น สำหรับเครื่องมือ
ตัวนี้ใช้งานได้ง่าย เพียงแค่ระบุโดเมนเว็บไซต์ที่ต้องการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ ข้อมูลที่คุณจะได้จาก
SiteStat.us เช่น ข้อมูลอายุโดเมน, จำนวน PageRank, Alexa Backlinks & Rank, ข้อมูล
ของบอทที่เข้ามาเก็บข้อมูล, ประเมินราคาเว็บไซต์และข้อมูลย้อนหลังของเว็บไซต์ เป็นต้น