ผลสำรวจเผย ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเข้า Facebook เฉลี่ย 14 ครั้งต่อวัน ครั้งละ 2 นาที

29 Mar 2013
162 ครั้ง


ชั่วโมงนี้คงปฏิเสธความร้อนแรงของ Facebook ไม่ได้แน่นอน เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนใครๆ ต่างก็พากัน
เล่น Facebook มาดูผลวิจัยล่าสุดจาก IDC ได้ทำการวิจัยผู้ใช้งาน Facebook ในกลุ่มสมาร์ทโฟนทั้ง iOS และ
Android ในสหรัฐฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 18-44 ปี ผลการวิจัยเผยกว่า 70% ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเหล่านี้จะเข้าใช้ Facebook
มากกว่าเช็คเมลหรือเล่นอินเทอร์เน็ต โดยเฉลี่ยเวลาที่เข้า Facebook 14 ครั้งต่อวัน ครั้งละ 2 นาที 22 วินาที หรือ
ถ้าคิดว่ารวมๆ ก็เกือบ 30 นาทีต่อวัน โดยส่วนใหญ่จะเข้าไปดูในช่วงที่ช้อปปิ้ง, ทำธุระ, อยู่ในโรงยิม หรือแม้กำลัง
เตรียมอาหาร รวมไปถึงขณะชมภาพยนตร์ (เฉพาะในช่วงโฆษณา) ก็เปิดดู Facebook 

ที่มา: Mashable