ดาวน์โหลด LINE สติกเกอร์ น้องสุขใจ (Sukjai) และ โมกุ โมกุ (Mogu Mogu)

27 Nov 2012
1,600 ครั้ง


LINE สติกเกอร์ไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อออกสติกเกอร์ชุดใหม่ ที่นำทีมโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ด้วยการเปิด Official Account บน LINE และปล่อยสติกเกอร์ชุด Sukjai, Jonathan และ Lucy มีทั้งหมด
16 แบบด้วยกัน นอกจากนี้น้ำส้มยี่ห้อ โมกุ โมกุ ได้เปิด Official Account และออกสติกเกอร์มาแจกฟรีชุด
Mogu Mogu : Cool, Fun and Tasty ทั้งหมดมี 16 แบบเช่นกัน สามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ทั้งหมดได้
แล้วผ่าน Sticker Shop > Event ขั้นตอนการดาวน์โหลดให้ Add Official Account ก่อนดาวน์โหลด