Taxi Reporter – แอพฯ ร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสมของแท็กซี่ไทย

30 Mar 2012
2,463 ครั้ง


เชื่อว่าผู้อ่านหลายคนที่ใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ในบ้านเรา คงต้องเคยเจอกับพฤติกรรมแบบนี้ของแท็กซี่ไทยบางคัน
เช่น เลือกผู้โดยสาร, ไม่คิดราคาตามมิเตอร์, มีกิริยาไม่สุภาพ คุกคามผู้โดยสาร, ฝ่าฝืนกฎจราจรและปัญหาอื่นๆ
อีกมากมาย ขอแนะนำ Taxi Reporter แอพฯ ที่ช่วยให้เราสามารถรายงานพฤติกรรมของเหล่าแท็กซี่มิเตอร์ได้
ผ่านทาง iPhone, iPad โดยสามารถแจ้งการกระทำความผิดของแท็กซี่ โดยกรอกข้อมูลพื้นฐานง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน
และหลังจากที่กรอกเสร็จสิ้นข้อมูลจะถูกส่งไปที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อการดำเนินการต่อไป อีกทั้งเรายังแฉพฤติกรรม
ของแท็กซี่เหล่านั้นผ่านทางเฟซบุ๊กได้อีกด้วย สำหรับใครที่ใช้บริการแท็กซี่อยู่บ่อยๆ แนะนำให้โหลดแอพฯ ตัวนี้ติด
โทรศัพท์ไว้ ทั้งฟรีและพัฒนาโดยคนไทยครับ

คุณเคยสัมผัสกับประสบการณ์แท็กซี่แบบนี้หรือไม่?

 • เลือกผู้โดยสาร โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการโดยสารมาก เช่น ฝนตก, เย็นวันศุกร์ ฯลฯ ทำให้พบแท็กซี่เปิดมิเตอร์ว่าง
  วิ่งเต็มถนนอยู่บ่อย ๆ เป็นปัจจัยหนึ่งของปัญหารถติด
 • ไม่คิดราคาตามมิเตอร์ ปิดมิเตอร์เหมาจ่าย เก็บเงินค่าโดยสารเพิ่มโดยไม่มีเหตุผล
 • มีกิริยาไม่สุภาพ คุกคามผู้โดยสาร
 • ฝ่าฝืนกฎจราจร
หมายเหตุ : ผู้จัดทำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับกรมการขนส่งทางบก เพียงแต่รวบรวมข้อมูลเพื่อนำส่งต่อกรมการขนส่งทางบก
เท่านั้น
Taxi Reporter อัพเดทเวอร์ชั่น 1.1 
 • เพิ่มการกรอกข้อมูลผู้ร้องเรียนตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522
 • ข้อความแจ้งเตือนเมื่อกรอกเสร็จสิ้นแล้ว
 • ปุ่มโทรฉุกเฉิน (1584)
 • ปุ่มโทรเรียกแท็กซี่ (1681)
 • ปรับปรุงการใช้งานให้ดีขึ้น
  …และเตรียมพบกับ Taxi Reporter Version 1.2 พร้อมอัพเดทต่าง ๆ มากมายสำหรับเพื่อนหัวอกเดียวกันครับ ^^

[Download] Taxi Reporter 1.1