Thai Holidays แอพฯ ปฏิทินบอกวันหยุดและวันสำคัญสุดเก๋ ปี 2555

21 Feb 2012
4,085 ครั้ง


ครั้งก่อนได้แนะนำแอพเครื่องคิดเลขฝีมือคนไทย Adamo Calculator ครั้งนี้ก็แอพเกี่ยวกับปฏิทินที่แสดง
วันหยุด วันสำคัญต่างๆ พร้อมระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า เป็นแอพฯ ฝีมือคนไทยอีกเช่นกัน Thai Holidays
แอพพลิเคชั่นบอกวันหยุดและคอยแจ้งเตือนวันหยุดต่างๆ ของไทย ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดของราชการ, วันสำคัญ
ต่างๆ ที่แม้กระทั้งวันพระก็มีการแจ้งเตือนผ่านแอพฯ ตัวนี้ เหมาะกับคนที่งานหนักและเหนื่อยจนไม่มีเวลาแม้กระทั่ง
ดูปฏิทิน เรื่องลืมวันเวลาของเราจะหมดไปเมื่อติดตั้ง Thai Holidays เพราะมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า เราจะได้
ทราบและวางแผนให้กับวันหยุดที่มีค่าของเราได้ดีขึ้น แอพสำหรับ iPhone และที่สำคัญดาวน์โหลดฟรี

ฟีเจอร์
★ แสดงปฏิทินปี 2012 ทั้งปีในหน้าเดียว โดยการเลือนขึ้นเลือนลง
★ แสดงสัญลักษณ์ วันหยุด,วันสำคัญ และวันพระ
★ แสดงความหมายของวันหยุดและวันสำคัญต่างๆ
★ ระบบแจ้งเตือนวันสำคัญ เพื่อให้คุณไม่พลาดโอกาสสำคัญ
★ แชร์ความในใจของคุณและวันสำคัญ ผ่านตัวแอพพลิเคชั่น

[Download] Thai Holidays