เผยข้อมูลคนไทยเสพติด Social network ถึง 18 ล้านคน จากผู้ใช้เน็ต 25 ล้านคน

7 May 2013
2,020 ครั้ง


thailand-social-network-2013

เผยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน Social Network ของคนไทย โดย ZocialRank เว็บไซต์ที่เก็บ
ข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับ Social Network ล่าสุดได้ทำออกมาเป็นภาพ Infographic สรุปสถิติต่าง ๆ การใช้
งาน Social Network ของคนไทย โดยตอนนี้ประเทศไทยมีประชากร 66 ล้านคน เป็นผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั้งหมด
25 ล้านคน และ จากทั้งหมดนั้นเป็นคนที่ใช้ Social Network ทั้งหมดประมาณ 18 ล้านคน และจากจำนวน 18
ล้านคนมีการสร้าง Social Network Account ออกมาทั้งหมด 21 ล้าน Account มากที่สุดได้แก่ Facebook

info_phase2revise2

จำนวนผู้ใช้งาน Social network 18 ล้านคน แบ่งได้ดังนี้

 • Facebook 85%
 • Twitter 10%
 • Instagram 5%

อัตราการเติบโต Social network เก็บข้อมูลช่วง 1 เมษายน 2012 ถึง 1 เมษายน 2013 สรุปข้อมูลได้ตามนี้

 • Facebook มีการใช้งานเติบโตจาก ปีที่แล้ว  24%
 • Twitter มีการใช้งานเติบโตจาก ปีที่แล้ว  53%
 • Youtube มีการใช้งานเติบโตจาก ปีที่แล้ว  125%
 • Instagram มีการใช้งานเติบโตจาก ปีที่แล้ว  178%

โดยจำนวนโพสสาธารณะต่อวัน

 • Facebook – 31,000,000 โพสต่อวัน มีค่าการปฏิสัมพันธ์ (Likes,Comments,Shares) เฉลี่ยอยู่ที่ 624,000
  ครั้งต่อวัน
 • Twitter  – 5 ล้าน ทวีตต่อวัน มีการรีทวีต เฉลี่ยอยู่ที่ 2.2 ล้าน ครั้งต่อวัน
 • Youtube  – 400,000 คลิปต่อวัน มีการ Comment เฉลี่ยอยู่ที่ 84,000 ครั้งต่อวัน
 • Instagram –  124,000 รูปต่อวัน มีการ Comment และ กด Likes เฉลี่ยอยู่ที่ 2.3 ล้านครั้งต่อวัน
 • สำหรับการใช้งาน Social network ในประเทศไทยโดยแบ่งจาก Application ที่เข้าใช้ Social network
  นั้นแบ่งออกเป็นการใช้งานจากโทรศัพท์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 64% และ จากการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ 36%

หมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมจากการจัดอันดับบน ZocialRank มากที่สุด 5 อันดับ

 • 1. Entertainment
 • 2. Person
 • 3. Food
 • 4. Music and Single brand
 • 5. Community

สถิติการใช้งาน Social network ตามเวลา

 • Facebook มีการใช้งานมากที่สุดเวลา 21.00 น.
 • Twitter มีการใช้งานมากที่สุดเวลา 22.00 น.
 • Instagram มีการใช้งานมากที่สุดเวลา 20.00 น.
 • Youtube มีการใช้งานมากที่สุดตอน 05.00 น. – 06.00 น.
 • หากสังเกตุจะเห็นได้ว่า การใช้งาน Social network ส่ววนใหญ่จะอยู่ในช่วงเวลา 20.00-22.00 น. ของทุกวัน

ที่มา: ZocialRank ผ่าน Mobiledista