ผลสำรวจเผย Notebook ที่ใช้งาน Windows ได้ที่ดีที่สุดคือ MacBook Pro !!

25 Apr 2013
1,547 ครั้ง


ผลสำรวจจาก Soluto ผู้พัฒนาโปรแกรมปรับแต่งคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ตรวจสอบการบูตเครื่อง เพื่อดูสาเหตุ
ที่ทำให้การบูตเครื่องช้าลง Soluto ช่วยให้เครื่องบูตเร็วขึ้น รายการผลการสำรวจล่าสุด โน้ตบุ๊กที่สามารถใช้งาน
Windows ได้ดีกว่าโน้ตบุ๊กยี่ห้ออื่น ๆ คือ MacBook Pro 13 นิ้ว Mid 2012 ในเรื่องความเสถียร บูตเครื่องได้
เร็ว แฮงค์น้อยที่สุดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลสำรวจดังกล่าวมาจากการทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป
ด้วยระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเก็บปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น อาการแฮงค์, แคช, จอฟ้า, รีบูตเครื่องเอง เป็นต้น 

ที่มา: Soluto ผ่าน NeoWin