คู่มือแนะนำการทำการตลาดบน Facebook – The Facebook Marketing Guide

1 Apr 2011
2,244 ครั้ง


หากคุณกำลังหาคู่มือหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการทำการตลาดบนเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดัง
อย่าง Facebook ผมมีคู่มือแนะนำการทำการตลาดสำหรับผู้เริ่มต้น เป็นคู่มือที่จะอธิบายข้อมูลทุกอย่าง
ที่จำเป็นต่อธุรกิจของคุณ กับคู่มือนี้ You Like This: The Facebook Marketing Guide ที่เขียน
โดย Angela Alcorn จาก netsavoir.com ภายในคู่มืออัดแน่นไปด้วยข้อมูล เช่น เพราะเหตุใดธุรกิจ
ไม่ควรสร้างในโปรไฟล์ส่วนบุคคล, ความแตกต่างระหว่าง Pages กับ Groups, การทำ Pages ของคุณ
ให้น่าสนใจ, แนะนำแอพที่มีประโยชน์่ต่อ Pages เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดหรืออ่านได้แบบออนไลน์

• Download: You Like This: The Facebook Marketing Guide
• Read Online: The Facebook Marketing Guide on Scribd