The Google Android Pump and Play หุ่นยนต์แอนดรอยด์บังคับวิทยุ

6 Aug 2012
365 ครั้ง


แก็ดเจ็ตของเล่นชิ้นนี้เชื่อว่าต้องถูกใจแฟนๆ แอนดรอยด์หลายคนแน่นอน มีลักษณะเป็นหุ่นยนต์แอนดรอยด์บังคับ
วิทยุที่ชื่อว่า The Google Android Pump and Play โดยนำเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มาเป่าลมเข้าไปให้กลายเป็นหุ่น
ยนต์แอนดรอยด์จากนั้นก็นำไปติดกับตัวของล้อที่ใช้สำหรับบังคับทิศทางและเป็นเครื่องรับวิทยุในตัว วิธีการเล่นก็บังคับ
ด้วยรีโมทคล้ายๆ กับรถวิทยุบังคับนั่นเอง เดินทาง, ถอยหลัง, ซ้าย, ขวาหรือหมุน 360 องศาก็ได้ นอกจากนี้ยังมีปั๊ม
สำหรับสูบลมให้หุ่นยนต์แอนดรอยด์พองตัวอีกด้วย ส่วนราคาแก็ดเจ็ตของเล่นชิ้นนี้ อยู่ที่ £44.99 หรือประมาณ
1,750 บาท ชมคลิปและภาพตัวอย่างด้านในครับ


สนใจสั่งซื้อได้ที่ bladeztoyz.co.uk