TinyEdit – โปรแกรม Text Editor ใช้แทน Editplus

23 Oct 2008
1,693 ครั้ง


TinyEdit โปรแกรม Text Editor ฟรีแวร์ โปรแกรมนี้เหล่า Web developers หรือ programmers เป็นโปรแกรม
ที่ใช้แก้ไข-เขียนโค้ดต่างๆทำงานเหมือนกับโปรแกรมที่เรารู้จักกันดีคือ Editplus(ไม่ฟรี) สำหรับ TinyEdit รองรับการ
ทำงานถึง 26 ภาษา เช่น Java, C/C++, HTML, CSS, PHP, XML, SQL, Perl, Python, Java Script ฯลฯ
ตัวโปรแกรมมีขนาดไม่ใหญ่ สามารถพกพาใส่ Flash drive และที่สำคัญฟรี 100%

  • Download : TinyEdit