TorrentSurf – ค้นไฟล์แบบ Torrent RealTime

24 Feb 2009
543 ครั้ง


torrentsurf

TorrentSurf เป็นอีกเว็บที่ใช้สำหรับค้นหาไฟล์ในรูปแบบไฟล์ Bit Torrent ซึ่งผมได้เคยแนะนำเว็บประเภทนี้
มาแล้ว 2 เว็บก็คือ Torrentfly และ TorrentSee มาครั้งนี้ TorrentSurf เป็นอีกเว็บที่น่าสนใจด้วยรูปแบบ
การแสดงผลแบบ RealTime ไฟล์สดใหม่อยู่เสมอ แต่ละำไฟล์ก็ลิงค์มาจากเว็บบิทต่างประเทศที่ดังและได้รับ
ความนิยมเหมือนเช่นเคย จะใช้งานได้ดีหรือไม่นั้นต้องพิสูจน์กับตัวเอง