Tweetrush – ตรวจสอบจำนวนทวีตแต่ละวัน!!

16 Nov 2008
2,742 ครั้ง


Tweetrush เป็นเว็บที่ใช้ตรวจสอบจำนวน Tweet ของคุณว่าแต่ละวันคุณ Tweet ไปเท่าไร โดยตัวระบบมี
การตรวจสอบแบบ Real Time โดยรูปแบบจะแสดงเป็นแผนภูมิแท่ง ภายในก็บอกจำนวนการ Tweet ของแต่
ละวันและบอกค่าเฉลี่ยการ Tweet ต่อชั่วโมงละกี่ข้อความ สาวก Tweet ลองตรวจสอบกันดูว่าคุณ Tweet
กันมากแค่ไหนในแต่ละวัน