UDPixel – ตรวจสอบ Dead Pixel LCD!!

15 Nov 2009
599 ครั้ง


UDPixel

UDPixel โปรแกรมฟรีแวร์ดี สำหรับคนที่ใช้งานจอ LCD หรือทำงานเกี่ยวกับจอภาพ โปรแกรมตัวนี้ใช้สำหรับ
ตัวสอบ Dead Pixel (จุดมรณะ) บนจอ LCD โดยสามารถเลือกสีทดสอบได้ 6 สี โปรแกรมเล็กๆที่ช่วยให้คุณ
ตรวจสอบจุดดำๆเล็กบนจอ LCD ดาวน์โหลด UDPixel