Umbrella Today ? – รายงานสภาพอากาศให้คุณรู้ก่อนใคร

26 Jul 2010
142 ครั้ง


Umbrella Today ? เว็บแปลกๆ ที่เอามาแนะนำให้ทดลองใช้งานกัน เป็นบริการรายงายสภาพอากาศให้คุณ
ทราบล่วงหน้าหรืออยากรู้ว่า ที่ไหน เมื่อไหร่ เวลาอะไร สภาพอากาศเป็นอย่างไร คุณสามารถทราบได้เพียง
แค่ระบุสถานที่ ที่คุณต้องการลงไป จากนั้นคุณสามารถเลือกรับแจ้งได้ทาง E-mail, iPhone App, SMS
พร้อมเลือกระบุเวลาที่ต้องการแจ้งเตือน เว็บแปลกๆ ที่เอามาแนะนำให้เพื่อนๆ ได้ลองเล่นกันดู