WhatsApp ยกเลิกเก็บเงินรายปี เปลี่ยนมาเป็นให้ใช้ฟรีตลอดไป

19 Jan 2016
538 ครั้ง


สำหรับใครที่ยังใช้ WhatsApp น่าจะรู้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานดี ที่ทาง WhatsApp มีเงื่อนไขใช้งานฟรี 1 ปี เมื่อครบกำหนดจะเก็บเงินรายปีอยู่ที่ $0.99 หรือประมาณ 30 บาทต่อปี

ล่าสุด WhatsApp ออกมาประกาศแล้ว จะยกเลิกเก็บเงินรายปี และเปลี่ยนมาให้ใช้ฟรีตลอดไปแทน ส่วนเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ทาง WhatsApp ได้บอกว่าเงินแค่ $0.99 เริ่มไม่เวิร์ค รวมถึงผู้ใช้จำนวนมากไม่มีบัตรเครดิต-เดบิตเพื่อต่ออายุในปีต่อไป เกรงว่าเมื่อหมดอายุผู้ใช้จะสามารถติดต่อกับคนอื่น ๆ ได้

ส่วนโมเดลการหาเงินต่อไป คงเป็นเรื่องของอนาคต

ที่มา – WhatsApp