ยอดผู้ใช้ Windows XP ลดลงอีก 40% และ Windows 8 มีส่วนแบ่งตลาดแล้ว 1%

3 Dec 2012
1,177 ครั้ง


หากยังจำกันได้เมื่อเดือนกันยายน Windows 7 ขึ้นแท่นแซง Windows XP เป็นระบบปฏิบัติการคนใช้เยอะที่สุด
ไปเรียบร้อย และล่าสุดจากข้อมูลสถิติของบริษัท Net Applications เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่าส่วนแบ่ง
ตลาด Windows XP นั้นลดลงอีก 40% ส่วนทางด้าน Windows 7 เพิ่มขึ้นเป็น 44.71% ส่วนระบบปฏิบัติการน้อง
ใหม่อย่าง Windows 8 มีส่วนแบ่งตลาดแล้ว 1% ในขณะที่ยอดรวมส่วนแบ่ง Windows ทุกเวอร์ชันอยู่ที่ 91.45%
ซึ่งลดลงจากครั้งก่อนอยู่ที่ 92.01% นอกจากนี้ส่วนแบ่งตลาดระบบปฏิบัติอื่นๆ เช่น OS X เพิ่มขึ้น 7.30% ทางด้าน
Linux เพิ่มขึ้น 1.25% ชมภาพรวมสถิติด้านในครับ

(ภาพส่วนแบ่งตลาดระบบปฏิบัติการเดือนพฤศจิกายน 2555)

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ยอดผู้ใช้ Windows XP จะลดลง แต่เมื่อดูจากจำนวนที่ลดลงแล้ว คาดว่าคงอีกนานกว่า Windows XP
จะหายไปจากท้องตลาดและถูกแทนที่ด้วยระบบปฏิบัติการตัวอื่นๆ ของไมโครซอฟท์

ที่มา: The Next Web