WordPress 3.5 “Elvin” ออกแล้ว พร้อมระบบการจัดการสื่อแบบใหม่

12 Dec 2012
282 ครั้ง


เวิร์ดเพรสบล็อกแวร์ยอดนิยม ได้เดินทางมาถึงเวอร์ชั่น 3.5 เป็นที่เรียบร้อย โดย WordPress 3.5 มีโค้ดเนม
ว่า “Elvin” ซึ่งมาจากมือกลองแจ๊สชื่อ Elvin Jones สำหรับความเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่น 3.5 ฝั่งผู้ใช้งานแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ ระบบจัดการสื่อแบบใหม่ ที่ช่วยให้การอัพโหลดรูปและการจัดรูปแกลอรี่หรือใส่รูปภาพลงใน
โพสต์ง่ายกว่าเดิม, ธีมหลักรุ่นใหม่ Twenty Twelve และส่วนสุดท้าย Dashboard รองรับความละเอียด HiDPI
ของหน้า จอ MacBook Pro with Retina Display และปรับปรุงหน้า Welcome Screen เป็นแบบใหม่ ชมคลิป
วิดีโอตัวอย่างด้านในครับ 

Introducing WordPress 3.5


ที่มา: WordPress