Sony Xperia Z ปะทะ Galaxy Note 2 และ Nexus 4 ในโหมดบันทึกวิดีโอ [คลิปวิดีโอ]

12 Feb 2013
925 ครั้ง


sony-test

ครั้งก่อนได้เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Sony Xperia Z, iPhone 5 และ Oppo Find 5 (อ่านข่าวเก่า) ส่วน
ครั้งนี้มาทดสอบประสิทธิภาพ Sony Xperia Z ในการใช้บันทึกวิดีโอกันบ้าง โดยคู่แข่งที่จะมาประชันกันคราวนี้
ได้แก่ Samsung Galaxy Note 2 และ LG Nexus 4 ทั้งสองตัวถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มาแรงทั้งคู่ การทดสอบ
จะแบ่งออกเป็นการถ่ายวิดีโอในเวลากลางคืน และกลางวัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น เอาละสมาร์ทโฟนตัวไหน
จะถ่ายวิดีโอออกมาได้ดีที่สุด มาดูกันเลย ที่มา: Xperiablog