คนทั่วโลกใช้บริการอีเมลยี่ห้อไหนมากที่สุดระหว่าง Gmail, Hotmail หรือ Yahoo

4 Nov 2012
7,864 ครั้ง


บริการอีเมลบนโลกใบนี้มีให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมาย แต่ที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดมีอยู่ 3 เจ้าหลักๆ คือ
Gmail, Hotmail และ Yahoo ผลสำรวจล่าสุดจาก comScore เปิดเผยว่าเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเดือน
แรกที่มีผู้ใช้เข้าใช้งาน Gmail มากกว่าบริการอีเมลของไมโครซอฟท์โดยมีจำนวนมากถึง 287.9 ล้านคนและ
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันมีผู้เข้าใช้งาน Hotmail 286.2 ล้านคนและ Yahoo เมลจำนวน 281.7 ล้านคน
แต่จำนวนผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกายังนิยมใช้งาน Yahoo เมลมากที่สุดรองลงมาคือ Gmail และ Hotmail 

(แสดงจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกและในสหรัฐอเมริกา)

ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ผู้คนทั่วโลกนิยมใช้งานบริการอีเมล Gmail เป็นอันดับหนึ่งและรองลงมาเป็น Hotmail กับ Yahoo Mail
แต่สำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริการ้อยละ 40.8 เลือกใช้งาน Yahoo Mail มากที่สุดและแบ่งเป็น 36.7% ใช้ Gmail และ
18.9% ใช้ Hotmail แล้วคุณละใช้อีเมลยี่ห้อไหน ?

ที่มา: Gigaom