เพิ่มสีสันดีไซน์เบาๆ Dashboard WordPress ด้วย UI Labs

30 Mar 2011
256 ครั้ง


หากเบื่อ WordPress UI แบบเดิมๆในระบบหลังบ้าน ลองมาเติมสีสันเปลี่ยนดีไซน์แบบเบาๆ ด้วยปลั๊กอิน
ของเวิร์ดเพรสที่ชื่อว่า “UI Labs” ที่จะเข้าเติมสีสันในส่วนของ Dashboard นั้นก็คือเปลี่ยนรูปแบบสถานะ
บอกประเภทการทำงานต่างๆ เช่น Draft, Sticky, Pending ใช้สีทำให้ลักษณะชัดเจนสำหรับผู้ใช้งานให้
แสดงถึงความแตกต่างแต่ละสถานะ ปลั๊กอินตัวนี้พัฒนาโดย John O’Nolan สมาชิกของทีมเวิร์ดเพรสที่ทำ
ในส่วน WordPress UI Team ในอนาคตปลั๊กอินตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มสีสันให้
กับ WordPress admin UI