[Add-Ons] ป้องกัน Phishing, Scams, และ XSS attacks บนเฟสบุ๊คด้วย Facebook Phishing Protector

20 Aug 2011
363 ครั้ง


หากคุณกำลังกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยการใช้งานเฟสบุ๊ค ขอแนะนำ Add-Ons สำหรับผู้ใช้งาน Firefox
Facebook Phishing Protector ตัวช่วยป้องกันการถูกขโมยข้อมูล การหลอกลวง ในรูปแบบต่างๆ เช่น
Phishing, Scams, และ XSS attacks ที่โจมตีการใช้งานโดยที่คุณไม่รู้ตัว สคริปต์ต่างๆ ที่รันอยู่บนเฟสบุ๊ค
จากเพื่อนของคุณ บางลิงค์มันอาจเป็นอันตราย Add-ons ตัวนี้จะทำหน้าที่ป้องกันและสแกนสิ่งต่างๆ เหล่านี้
เมื่อคุณล็อกอินเข้าใช้งานเฟสบุ๊คพร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีอะไรผิดปกติหรือไม่ปลอดภัย ตรวจสอบลิงค์ต่างๆ ที่คลิก
มาจากเฟสบุ๊ค เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตกเป็นเหยื่อ