ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 16 ล้านคนจาก 18 ล้านคนเล่น Facebook

28 Aug 2012
3,114 ครั้ง


คงปฏิเสธความแรงของเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์คอันดับหนึ่งของโลกอย่างเฟซบุ๊กไม่ได้ ด้วยยอดจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลก
กว่า 900 ล้านคน แต่รู้หรือไม่ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ที่ใช้งานเฟซบุ๊กอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวจากข้อมูลที่เว็บไซต์
“ประเทศไทยอยู่ตรงไหน” นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยกับเฟซบุ๊ก โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจคือ ในประเทศไทยมี
จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณ 18 ล้านคน ถ้าเทียบเป็นสถิติมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 16 คนล้านคนมีบัญชี
เฟซบุ๊กหรือคิดเป็น 88% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยที่เล่นเฟซบุ๊กนั่นเอง ซึ่งในความเป็นจริงผู้ใช้งานหนึ่งคนอาจจะ
มีบัญชีเฟซบุ๊กหลายอันก็ได้ มาชมภาพเปรียบเทียบและรายละเอียดอื่นๆ ด้านในครับ

จากจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและมีบัญชีเฟซบุ๊ก (facebook account) 16 ล้านคน ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 16
ของโลก ถ้าหากมองในระดับจังหวัด กรุงเทพ มีจำนวนผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมากที่สุดในโลกหรือกว่า 8.6 ล้านคน รองลงมาคือ
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีจำนวน 7.4 ล้านคนและ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี มีบัญชีเฟซบุ๊ก 7 ล้านคน

ทั้งนี้ อย่าลืมว่าจำนวนบัญชีเฟซบุ๊กที่เป็นตัวเลข ได้รวมบัญชีเฟซบุ๊กปลอม, บัญชีที่เลิกเล่นหรือเลิกใช้ไปแล้วและเหตุผล
อื่นๆ อีกมากมาย แต่จากข้อมูลทั้งหมดก็สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยหันมาให้ความสนใจกับเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้น จากจำนวน
แสดงให้เห็นชัดว่าจำนวนผู้ใช้งานอยู่ในระดับสูงและมีทีท่าว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจัยหลายๆ อย่างในปัจจุบัน
ทั้งด้านอินเทอร์เน็ตที่ราคาไม่สูงมากและเข้าถึงเกือบทุกที หรือจะเป็นสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงแต่ก็มีฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึง
เว็บไซต์และใช้บริการเว็บสังคมออนไลน์ได้ง่ายๆ

ประเด็นที่น่าสนใจ จะทำอย่างไรให้การใช้เทคโนโลยีของคนไทยเกิดประโยชน์มากที่สุด ?

ที่มา: ประเทศไทยอยู่ตรงไหน