Google Chrome 12 Stable เวอร์ชั่นเต็มออกแล้ว

8 Jun 2011
833 ครั้ง


Google ได้ทำการปรับปรุง Chrome จากเวอร์ชั่น v11.0.696.57 เป็นเวอร์ชั่น v12.0.742.91
เวอร์ชั่นเต็ม สำหรับ Windows, Mac, และ Linux และในรุ่นล่าสุด Google Chrome 12 ปรับปรุง
ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและปรับความสามารถด้านกราฟฟิกรวมถึงการสนับสนุน
ฮาร์ดแวร์เร่ง 3D CSSซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ snazzier ดังนั้นเมื่อคุณเข้าเว็บหรือ
เว็บแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง 3D การแสดงผลก็จะดูดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถทดสอบประสิทธิ
ภาพ Google Chrome 12 จาก Aardman Studio’s “Shaun the Sheep.

Download Chrome 12 Standalone Setup [ติดตั้งออฟไลน์]

via: Google Chrome Blog