วิธีตั้งค่าปิด Control Center บน iOS 11 ไม่ให้เปิดใช้จากหน้า Lock screen

19 Sep 2017
3,166 ครั้ง


iOS 11 มาพร้อม Control Center แบบใหม่ ที่มีความสามารถมากกว่าเดิม ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งเลือกเมนูลัดต่าง ๆ มาใส่ใน Control Center แบบใหม่นี้ได้ แต่สำหรับใครที่ไม่อยากให้ Control Center สามารถใช้งานได้จากหน้า Lock screen วันนี้ มีวิธีปิดการใช้งานมาฝาก 

วิธีปิด Control Center บน iOS 11 เพื่อไม่ให้เปิดใช้จากหน้า Lock screen ในกรณีที่ทำมือถือหาย ป้องกันการปิดสัญญาณโทรศัพท์ ขั้นตอนการปิดมีดังนี้

ไปที่ Settings > Touch ID & Passcode > ใส่รหัส Passcode > เลื่อนลงที่ Allow Access When locked > ปิด Control Center 

นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าปิดในส่วนอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น แจ้งเตือนในหน้า Lock screen เป็นต้น