[Infographic] สำรวจข้อมูลความสนใจและผู้ใช้ Kindle ในประเทศไทย

31 Aug 2012
727 ครั้ง


มีใครรู้จัก “Kindle” ไหมครับ ? Kindle ก็คือเครื่องสำหรับอ่านหนังสือหรืออีบุ๊คที่ผลิตและขายโดย Amazon
ในบ้านเรามีผู้ใช้งาน Kindle อยู่จำนวนไม่น้อยและก็มีอีกหลายๆ คนที่ยังไม่รู้จักเจ้าเครื่องอ่านหนังสือแบบพกพา
อย่าง Kindle ล่าสุดเว็บไซต์ KindleOK ได้ทำการสำรวจผู้ใช้ และผู้ที่สนใจ Kindle ในประเทศไทยมีผู้เข้าร่วม
ตอบแบบสอบถามจำนวน 527 คน เพื่อศึกษาพฤติกรรมวิธีการใช้งาน Kindle ในประเทศไทย เมื่อได้ข้อมูลก็ทำ
ออกมาในรูปแบบแผนภาพ Infographic เพื่อเข้าใจง่ายและมองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ติดตามภาพด้านในครับ

ที่มา: Blognone