Instagram มียอดผู้ใช้งานทะลุ 100 ล้านคน ใช้งานสูงสุดวันละ 11 ล้านคน

12 Sep 2012
167 ครั้ง


เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่าน Instagram ประกาศความสำเร็จด้วยยอดผู้ใช้งาน 80 ล้านคนและหลังจากนั้นใช้เวลา
เพียงเดือนกว่าๆ สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้ถึง 20 ล้านคน ทำให้ตอนนี้ยอดผู้ใช้งาน Instagram มียอดผู้ใช้งานครบ
100 ล้านคน นอกจากนี้จำนวนผู้ใช้งาน Instagram แต่ละวันเพิ่มขึ้นจาก 860,000 คนเป็น 11 ล้านคนหรือคิดเป็น
1179% และเมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมาจำนวนรูปภาพที่ถูกโพสต์ผ่านแอพฯ Instagram ทะลุ 5,000 ล้านภาพ
ถือว่าเป็นแอพฯ แต่งภาพอีกตัวที่ได้รับความนิยมสูงสุด ยินดีกับ Instagram ด้วยนะครับ

กราฟแสดงอัตราผู้ใช้งานต่อเดือนของ Instagram

ที่มา: Thenextwebbusinessinsider